ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

กก.สภเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E.รายละเอียด :
       สภ.เมือง เชียงใหม่ วันที่ 9 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผกก.สภเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง อ.เมือง เชียงใหม โดยมี ร.ต.ท.ปรีชา ชัยพิทยา ด.ต.เอกภพ จริงไธสง ครูตำรวจ D.A.R.E.วิทยากร ประจำ สภ.ได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

ลิ้งค์ข่าว :
       -

9 มีนาคม 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top