ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

สภ.เมืองเชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรายละเอียด :
       14 ก.ย.59 เวลา 09.00 น. สภ.เมืองเชียงใหม่ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน สภ.แม่ริม และ สภ.ฝาง ในภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิ้งค์ข่าว :
       -

14 กันยายน 2559

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top